Våra medarbetare

På Brandkonsulten AB utgår vi alltid från byggnadens, verksamhetens och uppdragets specifika villkor. Samtidigt ser vi förstås till att alla lagar och regler kopplade till brandskydd uppfylls. Med stor kunskap, lång erfarenhet och stort engagemang, i kombination med vår förmåga att tänka nytt, tar vi fram de mest relevanta lösningarna för varje projekt. Till stöd för våra konsulttjänster har vi en väl uppbyggd administration.

Alla våra konsulter är utbildade brandingenjörer, flera har även civilingenjörsexamen i riskhantering. Några är utbildade i Statens Brandnämnds regi, andra examinerade från Lunds Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet och Mälardalens högskola. Många av våra konsulter har dessutom erfarenheter från arbete inom förebyggande och operativ räddningstjänst, Länsstyrelsen, Boverket, statliga myndigheter och andra brandkonsultföretag.

Utöver uppdrag i specifika projekt medverkar flera av våra konsulter som föreläsare vid kurser eller håller föredrag inom området byggnadstekniskt brandskydd.