Examensarbete

Som student har du möjlighet att skriva ditt examensarbete tillsammans med oss. Oavsett om du redan har färdiga idéer eller inte är du välkommen att höra av dig. Vi bidrar gärna med stöd och handledning.

Följande konsulter började sin karriär på Brandkonsulten AB genom att göra sitt examensarbete här.

  • Linda Widmark
  • Lina Åteg
  • Joakim Trane
  • Lukas Udell
  • August Mårtensson