Rådgivning

I arbetet med brandskydd och risk finns det mycket mer att göra än enbart projektering vid om- och nybyggnad. Vi hjälper gärna till med att undersöka förutsättningarna för att förändra verksamhet, föreslå åtgärder för förstärkning av väggar och bjälklag eller ta fram utlåtanden kring specifika brandfrågor.

Brandkonsulten AB - Rådgivning

Vanliga frågor vi kan hjälpa till med:

  • Har vi utrymningsvägar så det räcker?
  • Kan vi ändra verksamheten i lokalen?
  • Hur många personer får vistas i lokalen?
  • Kan vi bygga ett förråd mellan vårt hus och grannens?
  • Vi har fått ett föreläggande från räddningstjänsten, vad gör vi nu?

Andra vanliga frågeställningar gäller brandtekniska system, exempelvis om brandlarmet får tas bort eller om befintlig sprinklerinstallation räcker till. I många av dessa fall räcker det med ett platsbesök och ett kort skriftligt utlåtande eller en brandskiss med kommentarer.  

Förändringar i brandskyddet

Tack vare vår långa erfarenhet kan vi hjälpa till i specifika frågor och göra bedömningar kring vad som är ett skäligt brandskydd. Det är alltid kravnivån vid byggnadens uppförande som är grunden. Först när det är dags att bygga om eller ändra verksamheten behöver brandskyddet uppgraderas till gällande bygglagstiftning.

Läs gärna mer om förändringar i brandskyddet under Systematiskt brandskyddsarbete, SBA.

Kontakta oss om du vill veta mer