Certifieringar

Företaget har ett kvalitets- och miljöled­nings­system som är certifierat enligt ISO 9001 respektive ISO 14001. Certifieringarna innebär att vi arbetar strukturerat och systematiskt med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och med ständiga förbättringar.

Läs mer om våra uppdrag

Brandkonsulten AB - Sveriges Brandkonsultförening, BRA