Certifieringar

Sedan 2011 är Brandkonsulten AB certifierat enligt Norm brandkonsultföretag 2011, SBF 2003:1 framtagen av Brandskyddsföreningen. Certifiering och årlig revision utförs av SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering.

För att kunna certifieras krävs att företagets konsulter har den kompetens som krävs i varje projekt företaget åtar sig och att företaget har ett fungerande kvalitetssystem. Certifiering sker mot tre kvalitetsnivåer – Enkel (E), Normal (N) och Kvalificerad (K).

Enkel nivå (E) omfattar till exempel bostadshus lägre än fem våningar och kontorshus lägre än nio våningar där det finns minst två utrymningsvägar och där ventilationssystemets brandskydd utförs med brand- och brandgasspjäll.

Kvalificerad nivå (K) omfattar byggnader där brand kan medföra mycket stor risk för personskador, det vill säga stora komplexa byggnader där det kan vistas ett mycket stort antal personer. Det gäller till exempel byggnader med fler än 16 våningsplan och vissa typer av vårdanläggningar.

Normal nivå (N) är allt där emellan.

Brandkonsulten AB var Sveriges första certifierade brandskyddskonsult i högsta klassen. Vår certifiering i kvalitetsnivå K innebär att vi har kompetens för alla projekt på byggmarknaden.

Läs mer om våra uppdrag

Brandkonsulten AB - Sveriges Brandkonsultförening, BRA