Kunskap och erfarenhet

Alla våra konsulter är utbildade brandingenjörer, flera har även civilingenjörsexamen i riskhantering. Några är utbildade i Statens Brandnämnds regi, andra examinerade från Lunds Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet och Mälardalens högskola. Många av våra konsulter har också erfarenheter från arbete inom förebyggande och operativ räddningstjänst, Länsstyrelsen, Boverket, statliga myndigheter och andra brandkonsultföretag.

Läs mer om våra medarbetare

Brandkonsulten AB - Kunskap

Vi delar gärna med oss av vår kunskap

Mellan de traditionella uppdragen medverkar flera av våra konsulter som föreläsare på kurser om byggnadstekniskt brandskydd. Vi deltar också som representanter i olika referensgrupper för bland annat riskhantering, analytisk dimensionering, brand- och utrymningslarm, sprinkler och ventilationsbrandskydd.

Under många år har vi också medverkat till att ta fram utbildningsmaterial och handböcker.

Exempel på handböcker

 • Brandskydd i Boverkets byggregler
 • Brandskyddsdokumentation
 • Vägledande markering, nödbelysning och allmänbelysning
 • Lås och utrymningsvägar
 • Brandskydd i hissar
 • Brandskydd hotell
 • Företagets brandskyddsorganisation
 • Brandsyn juridik med rättsexempel
 • Hotell och restaurang
 • Brandskydd i byggbodar
 • Anlagd brand i skolor
 • Arkitektens handbok
 • Praktiska lösningar Brandskydd
 • Brandskydd Brandgasfläktar
 • Imkanal 2012
 • Styrningar brandlarm

Läs mer om våra utbildningar och konferenser.