Stipendier

Varje år delar vi ut stipendier till studenter på Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet. Stipendierna premierar bland annat studenter som visat särskilt positiva egenskaper och färdigheter inom fackämnena.

Lund

Brandkonsulten AB:s stipendium till Ove Petterssons minne
”Stipendiet tilldelas den student vid Lunds Tekniska Högskola, studerandes till brandingenjör eller civilingenjör i riskhantering, som visat på en särskilt god förståelse inom fackämnena. Stipendiaten har utöver bra studieresultat även förmåga och viljan att hjälpa sina studiekamrater, vilket sammantaget gör stipendiaten till en god ambassadör för utvecklingen inom det brand- och riskingenjörsvetenskapliga området.”

Brandkonsulten AB:s ledarskapsstipendium
”Stipendiet tilldelas den student vid Lunds Tekniska Högskola, studerande till brandingenjör eller civilingenjör i riskhantering, som med omtanke, tolerans och ett inkluderande förhållningssätt visat sig inneha de egenskaper som utmärker en framtida god ledare.”


Luleå

Brandkonsulten AB:s studentstipendium
”Stipendiet tilldelas den student vid Luleå Tekniska Universitet, studerande till brandingenjör eller civilingenjör i brandteknik, som visat särskilt positiva egenskaper och färdigheter inom fackämnena. Med ett kritiskt och kreativt tänkande har stipendiaten visat sig ha en god förståelse för det aktuella kunskapsområdet i såväl teori som tillämpning. Stipendiaten har dessutom förmågan att se andra individer och har viljan att dela med sig av sin kunskap till sina studentkollegor.”

Brandkonsulten AB:s ledarskapsstipendium
Stipendiet tilldelas den student vid Luleå Tekniska Universitet, studerande till brandingenjör eller civilingenjör i brandteknik, som med omtanke, tolerans och ett inkluderande förhållningssätt innehar de egenskaper som utmärker en framtida god ledare.