Tjänster

På Brandkonsulten AB projekterar vi brandskydd i alla typer av ny- och ombyggnadsprojekt, vi ser till att brandskyddet fungerar under byggtid, jobbar med inventering och uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete, erbjuder SAK3-utredningar, riskanalyser och agerar rådgivare kring en mängd olika brandskyddsfrågor. Dessutom erbjuder vi skräddarsydda utbildningar.

Vi är specialister på att analysera risker och ta fram smarta lösningar anpassade efter byggnadens och verksamhetens förutsättningar. Hos oss har vi den kunskap som krävs för att brandskyddet inte bara ska leva upp till de krav som ställs, utan också för att omvandla kraven till praktiska lösningar. Brandskyddet får aldrig bli ett hinder för byggnaden och den verksamhet som finns i den.

Här kan du ta del av våra tjänster.

Kontakta oss om du vill veta mer

Brandkonsulten AB - Tjänster