Långsiktighet – det självklara valet

Brandkonsulten AB - Långsiktighet

Ett av våra viktigaste mål är att vara det självklara valet för såväl medarbetare som kunder. Detta skulle vara omöjligt att uppnå om vi inte la stor vikt på långsiktighet och hållbarhet.

Vår strävan är att bedriva vår verksamhet på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt och ständigt utvecklas, både i vår yrkesroll och som människor.

Vi är ett företag där goda idéer tas tillvara i en ständig strävan efter att förbättra och utveckla individer, organisationen och våra arbetssätt. Alla individers förmågor ska tas tillvara på bästa sätt- det är så vi skapar branschens bästa brand- och riskkonsulter.  

Brandkonsulten ska vara Sveriges bästa arbetsplats. En arbetsplats som genomsyras av glädje inför arbetsuppgifterna och en stimulerande social miljö, och som erbjuder en trygg tillvaro för alla anställda. En arbetsplats för livets alla skeden.

Hälsa och välmående prioriteras högt hos oss, och med en öppen företagskultur skapar vi de bästa förutsättningarna för en arbetsplats att trivas och utvecklas på.