Brandskyddsprojektering

Vi projekterar brandskydd i alla typer av ny- och ombyggnadsprojekt, från friliggande fritidshus till komplexa sjukhusbyggnader och köpcentrum. Vår dimensionering utgår alltid från byggnadens förutsättningar och behov, och projektering sker alltid i samarbete och dialog med uppdragsgivare och medprojektörer. Vi vill skapa ett anpassat brandskydd som är lätt att förstå och därmed enkelt att förvalta.

Tydlig dokumentation

Brandskyddsprojekteringen kan ske genom förenklad dimensionering eller genom analytisk dimensionering, till exempel med utrymnings- och rökfyllnadssimuleringar. Våra brandskyddslösningar dokumenteras med brandskyddsbeskrivningar, brandskisser och utlåtanden beroende på vad som passar bäst för projektet. Tillsammans med arkitekter och teknikkonsulter hittar vi fungerande brandskyddslösningar och ser till att gränssnitten mellan olika konsulter blir tydliga och samordnas.

Inför en ombyggnad eller en hyresgästanpassning gör vi alltid platsbesök för att inventera det befintliga brandskyddet och för att kontrollera om ändringen som planeras påverkar brandskyddet för intilliggande byggnader eller verksamheter. Vi tycker dessutom att det är viktigt att få en känsla för byggnaden och verksamheten inför brandskyddsprojekteringen.

Hög kvalitet

Ensam är inte stark. Därför är vi alltid minst två konsulter i varje projekt; en handläggare och en internkontrollerande brandingenjör. Alla brandskyddslösningar vi presenterar är därmed utformade i samråd mellan minst två ingenjörer och kvalitetssäkrade av en erfaren konsult. Att två personer är väl insatta i projektet medför också att vi snabbt kan svara på frågor, även om handläggaren exempelvis är ledig eller sjuk.

Kvaliteten på våra brandskyddslösningar blir hög tack vare den samlade kunskap och långa erfarenhet som finns inom företaget, något vi kontinuerligt sprider till alla våra konsulter och vidare ut i projekten.

Brandteknisk projektering och rådgivning kan bland annat omfatta:

  • Tolkning och tillämpning av relevanta myndighetskrav
  • Upprättande av brandskyddsbeskrivningar i projektens olika skeden
  • Ritningsgranskning och upprättande av brandskyddsritningar
  • Brandteknisk rådgivning vid möten
  • Uppföljning med arkitekt och projekterande konsulter
  • Brandtekniska beräkningar
  • Framtagande av utförandespecifikationer för brand- och utrymningslarm samt sprinkler
  • Plan för brandskydd under byggtid
  • Kontroll och uppföljning
  • Upprättande av slutintyg

Kontakta oss om du vill veta mer