Certifierad sakkunnig tillgänglighet, TIL2

Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga är en aktuell och viktig fråga i många projekt. En certifierad sakkunnig inom tillgänglighet arbetar med att främja en inkluderande miljö och bidra till att göra samhället mer tillgängligt för alla. Den sakkunniga kontrollerar och verifierar att bygglagstiftningens krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar är uppfyllda. Det är viktigt att ha ett bra samarbete mellan disciplinen brand och tillgänglighet för att skapa förutsättningar för tillfredsställande utrymningsmöjligheter för alla i en byggnad. Det kan vara en stor vinning för projekten att ha en konsult med kunskap inom båda dessa områden.

På Brandkonsulten AB ser vi ett värde i att ha certifierade sakkunniga i tillgänglighet inom organisationen. Certifiering sker på personnivå utifrån allmän teknisk kompetens, yrkeserfarenhet av projektering och besiktning/kontroll, godkänd tentamen samt lämplighetsintyg. Sedan december 2022 är en av våra brandingenjörer, August Mårtensson, TIL2-certifierad.

Kontakta oss om du vill veta mer