Brandfarlig och explosiv vara

Brandfarlig och explosiv vara förekommer på många ställen i samhället, exempelvis på bensinstationer, i laboratorielokaler och verkstäder. Det kan även finnas på teatrar, stormarknader, i restauranger och bostäder. I princip alla som arbetar med brandskydd – såväl inom kommunal räddningstjänst som säkerhetsansvariga på företag och vi som brandkonsulter – kommer förr eller senare att behöva hantera frågor som rör brandfarliga och explosiva varor.

På Brandkonsulten AB har vi kompetens att analysera och bedöma risker vid hantering av brandfarliga och explosiva varor. Vårt arbete omfattar bland annat riskutredningar, klassningsplaner och stöd vid tillståndsansökningar.

Brandkonsulten AB - Brandfarlig och explosiv vara

Lagen om brandfarlig och explosiv vara

De krav som ställs utifrån Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) behöver finnas med som grund för en brandteknisk projektering. Alla våra brandkonsulter kan svara på vanliga frågor inom detta område.

Konsulter med specialkompetens kring brandfarlig och explosiv vara finns på alla våra regionkontor.

Arbetet med brandfarlig och explosiv vara omfattar bland annat:

  • Riskutredningar
  • Klassningsplaner
  • Explosionsskyddsdokument
  • Stöd vid tillståndsansökningar enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Om det behövs hjälper vi till med utbildning och information om brandfarlig och explosiv vara.

Kontakta oss om du vill veta mer