Henric Fält

Brandingenjör - Civilingenjör riskhantering, Certifierad SAK 3 - Nivå K / Stockholm, Tekniksamordning