Välkommen till Brandkonsulten AB

På Brandkonsulten AB är vi specialister på att analysera risker och ta fram smarta lösningar anpassade efter byggnadens och verksamhetens förutsättningar, samtidigt som de uppfyller samhällets krav på byggnadstekniskt brandskydd. Vi har den kunskap som krävs för att brandskyddet inte bara ska leva upp till de krav som ställs, utan också för att omvandla kraven till praktiska lösningar. En kunskap vi mer än gärna delar med oss av.

Vill du bli en av oss?

Eftersom efterfrågan på våra tjänster är stor har vi kontinuerligt behov av nya duktiga brandkonsulter. Vi lägger vi stor vikt vid introduktion och handledning för att du som nyanställd ska våga utmana dig själv att utvecklas i både yrket och som individ. Vår kultur präglas av att ta tillvara goda idéer i en ständig strävan att förbättras och utvecklas.

Jobba hos oss