Brandkonsulten AB

Vår affärsidé är att biträda byggsektorns professionella aktörer med rådgivning angående byggnadstekniskt brandskydd, riskanalyser och systematiskt brandskyddsarbete i byggprojektens alla skeden. Det innebär att vi medverkar i både små och stora projekt och i alla skeden av plan- och byggprocessen, från idéskiss till relationshandling.

Med stor kunskap, lång erfarenhet och genuint intresse för både helhet och detaljer, analyserar vi risker och tar fram smarta brandskyddslösningar anpassade efter byggnadens behov, funktion och form. Ett brandskydd på dina villkor.

Brandkonsulten AB grundades 1990 och har kontor i Stockholm, Norrköping, Umeå, Göteborg och Malmö. Brandkonsulten AB är medlem i Sveriges Brandkonsultförening, BRA.

Läs mer om våra tjänster.

Kunskap och kreativitet

Våra konsulter är specialister på att analysera risker och ta fram smarta lösningar anpassade efter byggnadens och verksamhetens förutsättningar, samtidigt som de uppfyller samhällets krav på byggnadstekniskt brandskydd. Hos oss har vi den kunskap som behövs för att omvandla brandskyddskraven till praktiska lösningar. En kunskap vi gärna delar med oss av.

För oss är det viktigt att brandskyddet anpassas efter byggnadens förutsättningar och inte utgör något hinder för den verksamhet som finns i den, en inställning som uppskattas av våra uppdragsgivare.

Ordning och reda

För att skapa bra relationer och fungerande projekt är vi lätta att få tag på, uttrycker oss tydligt och pedagogiskt och har ordning och reda på dokumentationen. Vi tycker inte det ska vara svårt att köpa våra tjänster. Tvärtom, det ska vara lika enkelt och självklart som ett riktigt bra brandskydd. Ett brandskydd som tar hänsyn till både dina, uppdragets och byggnadens behov och villkor.

Kontakta oss om du vill veta vad vi kan göra för dig.

Brandkonsulten AB - Ritning