Riskanalyser och riskhänsyn

All brandskyddsprojektering handlar om att bedöma, hantera och förebygga risker, exempelvis risken att en brand uppstår och sprider sig eller att utrymningsvägarna blir för få och för trånga.

I många av våra uppdrag, exempelvis vid nybyggnadsprojekt i anslutning till vägar med transport av farligt gods eller vid projektering av industrier, krävs formella riskanalyser och hänsyn till redan genomförda riskanalyser.

Utifrån byggnadens förutsättningar

Vi genomför både grovanalyser utifrån statistik och detaljerade beräkningar av individ- och samhällsrisk. Och vi har erfarenhet av att genomföra riskanalyser i samarbete med såväl kommunala verksamheter som med enskilda fastighetsägare.

Vi ser till byggnadens förutsättningar även när det gäller riskreducerande åtgärder, på samma sätt som byggnadens förutsättningar får styra när vi projekterar brandskydd. Vi jobbar också kontinuerligt med projektrisker där exempelvis ett väl fungerande brandskydd under byggtid är en effektiv riskreducerande åtgärd.

Kontakta oss om du vill veta mer

Brandkonsulten AB - Riskanalyser och riskhänsyn