Certifierad skyddsrumssakkunnig

Skyddsrum utgör en del av civilförsvaret och används både i fredstid och i händelse av krig. I Sverige finns 64 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor.

Ett skyddsrum är dimensionerat för att stå emot allt ifrån splitter och joniserande strålning till brand. Skyddsrum finns i bland annat bostadshus, skolor och industrifastigheter och ansvaret för att underhålla dessa ligger på fastighetsägaren.

Brandkonsulten AB kan bistå med inventering av skyddsrummets funktion, kontroll av dess status inför ett förestående fastighetsförvärv och kan även fungera som en rådgivande instans vid diverse frågeställningar.

Filip Andersson är certifierad skyddsrumssakkunnig på Brandkonsulten AB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar certifieringen som påvisar att den sakkunnige har erforderlig kompetens inom området, vilket ses som en stor trygghet för våra kunder.