Världens Barn – Vi är med!

06 okt 2023


Vi stödjer Världens Barns insamling för att vi vill bidra till barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Något som känns viktigare än någonsin, då många barn befinner sig på flykt undan konflikter, fattigdom och klimatförändringar eller i andra utsatta situationer som skapar oro och otrygghet.

Tillsammans med många andra är vi med och gör skillnad för barn och ungas framtid!

Brandkonsulten AB har detta år, och som många år tidigare skänkt 50 000 kr till förmån för Världens Barn.