Högt i tak!

Lantmännen Unibake har låtit uppföra en toppmodern helautomatiserad frysanläggning i anslutning till befintligt bageri i Örebro.

Fryslagret är en imponerande anläggning med en längd av 134 m, en höjd av 36 m och med 24 000 pallplatser vilka betjänas av automatiska stapelkranar. Lagret skyddas av ett lågsyresystem i syfte att minimera risken för brand.

Inom låglagerdelarna finns bland annat palleteringsyta, maskinrum och logistikkontor. Total byggyta är ca 7 400 kvm.

Brandkonsulten AB har på uppdrag av totalentreprenören Peab varit delaktig under hela projektets genomförande.

Vill ni veta mer om projektet – kontakta Markus Jonsson.
Forskaren – Stockholms nya life science center!

Mitt i hjärtat av Hagastaden, ett av världens främsta nav för life science, ligger Forskaren.

Byggnaden innehåller kontor och co-workingytor samt generösa publika ytor i gatuplan avsedda för event, föreläsningar och utställningar där Tekniska museet öppnar en ny plats för att visa svensk forskning och innovation.

Byggnaden har uppförts med hållbarhet i fokus vilket verifierats både enligt WELL och LEED där högsta nivån LEED Platinum uppnåtts. Brandkonsulten har bistått fastighetsägaren Vectura i tidigt skede och entreprenören Zengun under projekterings- och byggskedet.

Forskaren är ett projekt som inte bara sticker ut med sin form utan också genom ett mycket bra och kreativt samarbete mellan fastighetsägare, entreprenör, arkitekt och teknikkonsulter.

Brandkonsulten AB hälsar de första hyresgästerna välkomna till ett fantastiskt byggnadsverk!

Room with a view!

I ett oslagbart läge i Vadstena och med milsvid utsikt över Vättern har HSB låtit uppföra tre flerbostadshus i projekt Sjöängen. Brandkonsulten AB har på uppdrag av entreprenören NCC engagerats som brandsakkunnig i projektet.

Arbetet har utförts i ett tätt samarbete med projektörer och entreprenörer i en arbetsmetod som utvecklats av NCC – Projekststudio. Här samlas alla kompetenser som behövs i projekteringen och arbetar tillsammans för att på bästa möjliga sätt nyttja projektets tid och kompetens.

Byggnaderna är under byggnation och är klara för inflytt under 2024.

Vill du veta mer om projektet, kontakta Olle Torbjörnsson.


Illustrationsbild över HSB brf Sjöängen

Hötorgshusen SBA ”All inclusive”


Under hösten har Brandkonsulten AB på uppdrag av Vasakronan utfört ett omfattande arbete kopplat till det systematiska brandskyddsarbetet för Hötorgshus 1, 3 och 4.

Förutom inventering och dokumentering av brandskyddet innebär arbetet att ge hyresgäster en ökad förståelse för brandskyddets uppbyggnad och utrymningsstrategi. Detta genom kontroll av hyresgästlokaler, skräddarsydda utbildningar samt distribution av kortfattade beskrivningar av brandskyddets uppbyggnad.

Brandkonsulten AB:s arbete med inventering och värdering av brandskyddet i Hötorgshusen påbörjades 2012. Sedan dess har Vasakronan investerat i att höja brandskyddet inom byggnaderna. Som exempel kan nämnas att höghus 1 som tidigare var osprinklad, successivt har försetts med sprinkler i samband med hyresgästanpassningar.

Vill ni veta mer om hur vi jobbar med det systematiska brandskyddsarbetet i Hötorgshus, kontakta Joakim Åberg.


Tre snabba med Victor Engvall


Vilka är de största riskerna med litiumjonbatterier?
Ett brinnande litiumjonbatteri kan ha ett aggressivt brandförlopp och vara svårsläckt för räddningstjänsten. Batteriet kan felfungera på olika sätt och bland annat släppa ut toxiska gaser. Skada kan ske långt efter att batteriet exempelvis utsatts för en smäll, vilket gör det oberäkneligt.

I vilken lagstiftning regleras kraven avseende energilagring med litiumjonbatterier?
Det finns vägledningar men inga konkreta brandtekniska myndighetskrav. Energilager kommer dock till viss del att behandlas i Boverkets nya byggregler.

Vilka skyddshöjande åtgärder kan fastighetsägare vidta, även om det idag inte finns några klara myndighetskrav?
Vid större mängder eller storlekar av litiumjonbatterier bör man brandtekniskt skilja av utrymmet där de placeras. Andra goda exempel på åtgärder är möjlighet att kunna brandgasventilera utrymmet och att kunna förflytta batterierna utomhus.


Projekt Helios

Brandkonsulten AB medverkar i ett framtidsprojekt!

Brandkonsulten AB medverkar i ett större industriprojekt för Gränges i Finspång, Östergötland.

Projekt Helios är en modern industrisatsning för valsning av aluminiumfolie med efterföljande bearbetning och ska leverera folie för litiumjon-batterier.

”Projektet är mångfacetterat och intressant på många sätt! Projektet omfattar brandteknisk projektering och dokumentation, rådgivning angående sprinkler och brandlarm samt även hanteringen av brandfarlig vara. Det är dessutom både roligt och underlättar mycket med en bra beställarorganisation i Gränges och med den konsultgrupp som är tillsatt.” – Brandingenjör Christian Ståleker som ansvarar för projektet från företagets sida.

Projektet omfattar en satsning på ca 600 miljoner kronor under en 2-årsperiod och tillför givetvis nyanställningar för Gränges som idag har ca 450 anställda i Finspång.

Vi hjälper dig med skyddsrumsbesiktningen!

Skyddsrum är en viktig och aktuell del av civilförsvaret och ansvaret för skyddsrummen ligger på fastighetsägaren. Filip Andersson är brandkonsult och numera även certifierad skyddsrumssakkunnig på Brandkonsulten AB.

Hur kommer det sig att du valde att certifiera dig?
Jag anser att skyddsrummens samhällsviktiga användningsområden är väldigt intressanta, både i fredstid och vid en eventuell krigssituation. I samband med olika projekt förekommer det att vi får frågor om skyddsrum. Det är heller inte ovanligt att vi vid inventeringar, kopplade till fastighetens brandskydd, stöter på befintliga skyddsrum som behöver hanteras.

Vilka är fördelarna med tjänsten för våra kunder?
I projekten finns det för kunden flera fördelar med att Brandkonsulten AB breddat sin kompetens. Vi har möjlighet att vara det självklara valet även inom detta område då vi kan ge rätt besked som gynnar både den berörda fastighetens byggnadstekniska brandskydd och skyddsrummen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utfärdar certifieringen där den skyddsrumssakkunnige tilldelas ett eget s k SRG-nummer. Detta påvisar att vi har erforderlig kompetens inom området vilket ses som en stor trygghet för kunden.

Hur kan Brandkonsulten AB hjälpa till i och med denna nya kompetens?
Vi kan erbjuda inventering där skyddsrummens status och funktioner kontrolleras enligt MSB:s riktlinjer. Vid tidigare bristfälliga utföranden kan även våra brandkonsulter vara behjälpliga med rådgivning och vidare åtgärdsförslag till fastighetsägaren.

Har ni frågor eller vill veta hur vi bäst kan hjälpa just er, kontakta Filip Andersson.

Allt ljus på Slakthusområdet!

I Slakthusområdet i Stockholm växer en ny stadsdel fram, där ett flertal kulturvärda byggnader rustas upp och anpassas för nya verksamheter. Här etableras bland annat konsertlokaler, nattklubbar och restauranger med allt från street food till fine dining.

Brandkonsulten AB är delaktiga i Atrium Ljungbergs arbete med ombyggnader av flera av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom området.

Ett exempel är Förbindelsehallen som anpassas för evenemang för upp till 3000 personer.

Vill du veta mer om projektet, kontakta Olle Torbjörnsson eller Magnus Lindström.

Hercules och Spitfire!

Namnen passar perfekt för de två nya kvarteren som uppförs inom det gamla flygplatsområdet i Torslanda!

Den nya stadsdelen Amhult som började byggas 2013 är snart färdigställd i och med uppförande av kvarter Hercules och Spitfire. Anders Wallin har varit med på hela flygningen och landar nu engagemanget med de två sista kvarteren tillsammans med kollegor på Göteborgskontoret.

Kvarter Spitfire är för närvarande under produktion och där jobbar Brandkonsulten AB på uppdrag av Veidekke. För kvarteret Hercules pågår framtagandet av bygghandlingar för fullt och här har Brandkonsulten AB fått K21:s förtroende.

Vill ni veta mer om projekten, kontakta Anders Wallin eller Emanuel Grunnesjö.

Nöten 5 – arbetet fortsätter!


Mellan 2018 och 2020 fick Zengun i uppdrag av Vasakronan att bygga om och modernisera fastigheten Nöten 5 vid Solna Strand. I samband med detta fick Brandkonsulten AB förtroendet att medverka som brandkonsult.

Förutom en omfattande renovering sammanlänkades även de befintliga huskropparna med en ny stilren glaskonstruktion. Efter att projektet färdigställdes fortsätter nu Brandkonsulten AB att arbeta med tillkommande hyresgästanpassningar.

Projektet är ännu ett exempel på projekt där vi medverkat hela vägen och där vi nu med god kunskap om fastighetens brandskydd gör det lätt att arbeta med hyresgästanpassning och rådgivning till driftpersonal, fastighetsägare och hyresgäster.

Vill ni veta mer om projektet – kontakta Linda Widmark eller Lukas Udell.