Välkommen Johannes!

04 feb 2020

Brandkonsulten ABs Norrköpingskontor får förstärkning. Johannes kommer från Räddningstjänsten Östra där han arbetat i fem år med bl.a. tillsyn, rådgivning och stöd till kommunerna i byggprocessen samt operativt som insatschef.

Vad är anledningen till att du valde Brandkonsulten AB?
Jag fick ett väldigt gott intryck av företaget och människorna jag träffade i samband med intervjuerna, ett företag som är professionellt i sitt yrkesutövande och mån om sin personal. Jag vill utvecklas inom brandteknik, speciellt öka kunskapen och förståelsen för olika lösningar. Nu när jag börjat känns det familjärt med härliga och hjälpsamma kollegor som tillsammans har kompetens och kunnande i tonvis som de dessutom gärna delar med sig av vilket känns som en stor trygghet och styrka.

Vilka är dina drivkrafter?
Att öka förståelsen för betydelsen av ett gott brandskydd som fungerar över tid. När kunskapen om byggnad och verksamhet vävs samman på ett bra sätt med kunskapen om olika brandtekniska lösningar och dess betydelse tror jag lösningarna blir smartast. Ett gott bemötande alltid är viktigt och att verka för en god relation.

Vi söker kontinuerligt nya stjärnor och nu är det också sista chansen att söka sommarpraktik och Brandkonsulten Academy Summer Edition. Vänta inte. https://www.brandkonsulten.se/karriar/

#viärBKAB #BrandkonsultenAB