Vägledning arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1

24 maj 2021

Den 20 maj höll Magnus Nordberg en presentation för BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, angående tillämpning av Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1.

Magnus som har arbetat på Brandkonsulten i 17 år, är även ordförande i branschorganisationen BRA och har varit med i den arbetsgrupp som tagit fram BRA:s vägledning avseende AFS 2020:1.

”Det finns ett enormt intresse från branschen och vi hoppas denna vägledning ska underlätta för både projektörer och byggherrar”, säger Magnus efter presentationen.

Vill du veta mer om AFS 2020:1, kontakta gärna Magnus eller någon av oss andra på Brandkonsulten!