Scandinavian XPO, Sveriges nya internationella mötes- och eventanläggning

08 dec 2020

En av utmaningarna i projektet har varit flexibiliteten, att skapa en mötesplats med allt från konserter till mässor och med kapacitet för över 5000 personer. Projektet genomförs med sittande hyresgäster i fastighetens södra del och med befintligt hotell i drift, därav ställs stora krav på brandskydd under byggtid, genomtänkt etappindelning och plan för etappvis inflyttning.

Nu slutförs hela projektet och Brandkonsulten AB vill tacka för möjligheten att vara med och bidra i projektet. Tack vare vår kunskap, långa erfarenhet och intresse för både helhet och detaljer, kan vi anpassa våra brandskyddslösningar efter byggnadens behov, funktion och form.

Vill du veta mer om ett brandskydd på dina villkor eller specifikt detta projekt, hör av dig till oss.