Nöten 5 – arbetet fortsätter!

12 okt 2023


Mellan 2018 och 2020 fick Zengun i uppdrag av Vasakronan att bygga om och modernisera fastigheten Nöten 5 vid Solna Strand. I samband med detta fick Brandkonsulten AB förtroendet att medverka som brandkonsult.

Förutom en omfattande renovering sammanlänkades även de befintliga huskropparna med en ny stilren glaskonstruktion. Efter att projektet färdigställdes fortsätter nu Brandkonsulten AB att arbeta med tillkommande hyresgästanpassningar.

Projektet är ännu ett exempel på projekt där vi medverkat hela vägen och där vi nu med god kunskap om fastighetens brandskydd gör det lätt att arbeta med hyresgästanpassning och rådgivning till driftpersonal, fastighetsägare och hyresgäster.

Vill ni veta mer om projektet – kontakta Linda Widmark eller Lukas Udell.