Normalflödesanalys – När allt är som det ska!

08 feb 2024


Vi på Brandkonsulten gör inte bara utrymningsanalyser, utan även så kallade normalflödesanalyser. Det innebär att vi analyserar personflöden vid normal verksamhet.

Likt utrymningsanalyser kan små ändringar i utformningen påverka helheten och främst säkerställa att stora korsande personflöden minimeras.

Nu senast hjälpte Brandkonsulten till vid en kommande ändring av Centralstationen i Stockholm för att utreda hur olika alternativ avseende utformning kan påverka normalflödena.

Vill ni veta mer om hur vi jobbar med normalflödesanalyser, kontakta Daniel Blixt.