K1, Karlbergsstrand – Framtidens kontor

10 nov 2020

Sedan 2016 har Brandkonsulten AB medverkat i ett toppmodernt kontorsprojekt på 20 000 kvm vid Karlberg i Solna. Byggnaden ritas av Wingårdhs och inrymmer bl a JM AB:s nya huvudkontor. Lokalerna är flexibla för att möta morgondagens behov och har tydlig inriktning mot hälsa och friskvård med t ex padelbana och gröna friskvårdsytor på taket. Brandkonsulten AB har nyligen levererat underlag till bygghandlingar innehållande analytisk dimensionering av brand- och utrymnings-säkerheten, men också riskanalyser som underlag till detaljplanen med hänsyn till byggnadens närhet till Essingeleden.

”Brandkonsulten är en del av teamet som vi har valt för detta spännande projekt. Brandkonsulten har sedan tidigare en gedigen erfarenhet från flera av våra kontorsprojekt. Vi uppskattar deras förmåga att vara lösningsorienterade och kunna ta ett helhetsgrepp med riskanalyser och brandskyddsprojektering” – Tomas Jonson projektledare, JM AB.

Vill du veta mer om hur vi har arbetat med riskhantering i planprocessen eller löst det byggnadstekniska brandskyddet? Hör av dig till Brandkonsulten AB:s VD, Daniel Fridström.