Hur påverkar nya föreskrifter i AFS ditt projekt avseende brandskyddet?

04 feb 2021

AFS 2020:1 trädde i kraft 1 januari 2021 som reglerar utformningen av arbetsplatser. Föreskrifterna tar bl a upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, belysning och dagsljus, personalutrymmen och utrymning. Nu förtydligas reglerna och kraven som berör tillgänglighet, vilket i sin tur också påverkar brandkraven.

Enligt nya AFS 2020:1 ska arbetsplatsen vara tillgänglig för alla redan från början. Kraven är kopplade till den förändring som sker i utrymningsavsnittet för de nya reglerna, vilket
bl a innebär:

Vid projektering för ny- och ombyggnad är kravet att det ska finnas en eller flera tillfälliga utrymningsplatser om inte utrymningsvägarna är tillgängliga hela vägen till säker plats, samt att utrymningsplatserna ska vara försedda med tvåvägskommunikation.

Ingen övergångsperiod finns, utan all projektering som sker efter den 1 januari 2021 ska följa de nya reglerna. Brandkonsulten AB för tillsammans med Sveriges Brandkonsultförening, BRA, en dialog med Arbetsmiljöverket om detta. Har du frågor kring vad som gäller i ditt projekt i samband med införandet av de nya reglerna? Vi på Brandkonsulten AB hjälper er att tolka och utforma lösningar för ert specifika projekt. Kontakta oss gärna.