Hötorgshusen SBA ”All inclusive”

16 nov 2023


Under hösten har Brandkonsulten AB på uppdrag av Vasakronan utfört ett omfattande arbete kopplat till det systematiska brandskyddsarbetet för Hötorgshus 1, 3 och 4.

Förutom inventering och dokumentering av brandskyddet innebär arbetet att ge hyresgäster en ökad förståelse för brandskyddets uppbyggnad och utrymningsstrategi. Detta genom kontroll av hyresgästlokaler, skräddarsydda utbildningar samt distribution av kortfattade beskrivningar av brandskyddets uppbyggnad.

Brandkonsulten AB:s arbete med inventering och värdering av brandskyddet i Hötorgshusen påbörjades 2012. Sedan dess har Vasakronan investerat i att höja brandskyddet inom byggnaderna. Som exempel kan nämnas att höghus 1 som tidigare var osprinklad, successivt har försetts med sprinkler i samband med hyresgästanpassningar.

Vill ni veta mer om hur vi jobbar med det systematiska brandskyddsarbetet i Hötorgshus, kontakta Joakim Åberg.