Grand Finale!

11 okt 2022


JM avslutar ett drygt decennium av stadsutveckling av Dalénumområdet från fabriksområde till en levande stadsdel med Kv Uppfinnaren. Ett bostadshus med ägarlägenheter och med en vacker tegelfasad och spröjsade fönster.

Avslutningen av projekten inom Dalénumområdet firades den 20:e september med gemensamt mingel, lunch och tal från bland annat JM:s VD Johan Skoglund.

Brandkonsulten AB och JM har jobbat tillsammans sedan 1990-talet och samarbetet fortsätter nu i nya projekt och områden!