Ett smycke i centrum!

31 aug 2023

Fastigheten Jakob Mindre 11 ligger vid Gustav Adolfs torg med utsikt över Kungliga Slottet och Norrström. Under de senaste tre åren har fastigheten förädlats av Axfast. Bland annat har en ny takterras tillskapats och fasaden renoverats med ett fantastiskt slutresultat.

Några faktorer som gjort projektet speciellt intressant och utmanande är att fastigheten är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm samt att fastigheten består av tre sammanslagna byggnader uppförda under olika tidsperioder. En blåmärkt byggnad innebär att byggnaden bedöms ha ”synnerligen höga kulturhistoriska värden”.

Att utforma ett bra brandskydd med beaktande av byggnadens förutsättningar och bevarande är ett av Brandkonsulten AB:s expertområde. Vi är mycket stolta över att ha fått förtroende att medverka i detta projekt som utmanat vår kreativitet och kunskap.

Ett speciellt tack till Axfast och arkitekterna på Marge Arkitekter för ett framgångsrikt samarbete.

Vill ni veta mer om hur vi jobbade med projektet, kontakta Joakim Grabbe.