Ett fästligt uppdrag!

09 dec 2022

Brandkonsulten AB har sedan 2013 varit involverade i det systematiska brandskyddsarbetet för Vaxholms fästning, bland annat genom inventeringar och dokumentation av brandskyddet.

Under de senaste åren har byggnaden även varit ett populärt objekt för fördjupade utredningar av brandtekniska lösningar av Brandkonsulten AB:s sommarpraktikanter. 

Kastellet uppfördes år 1548 och användes då som befästning. Med tiden har anläggningen genomgått en del ombyggnationer och är sedan år 1935 märkt som ett statligt byggnadsminne. Vaxholms Kastell har ett högt kulturhistoriskt värde blandat med nytt innehåll, så som Vaxholms Fästnings Museum, hotellverksamhet, lokaler för konferens och event, kontor samt bostäder.

Vi tackar Statens fastighetsverk för förtroendet.