En upplevelse utöver det vanliga!

23 mar 2023

Med målsättningen att ge nya perspektiv på viktiga och aktuella frågor skapar Tekniska museet en upplevelsearena med spjutspetsteknik inom visualiseringsteknik. Byggnaden som uppförs med en spektakulär böljande träkonstruktion med 2500 enskilda balkar kommer att bli ett nytt landmärke i Stockholm och ett nytt referensobjekt för vad som är möjligt att konstruera i trä.

Handläggande brandingenjör Stefan Karlquist:
”Att uppföra en byggnad nästan uteslutande i trä är förstås en brandteknisk utmaning. I ett bra samarbete med beställare, arkitekt och övriga projektörer har lösningar kunnat genomföras som uppfyller de höga brandskyddskraven som gäller för samlingslokaler utan att påverka lokalernas karaktär. Bland annat har invändiga träytor försetts med en transparent brandskyddslack och bärande träkonstruktioner har dimensionerats så att bärverkskraven uppfylls utan inklädnad”.