SBA på Linköpings slott!

14 sep 2023

De äldsta delarna av Linköpings slott härstammar från 1100-talet och slottet är därmed en av Sveriges absolut äldsta byggnader.

Drygt 900 år efter det att slottet uppfördes, år 2018, blev Brandkonsulten AB engagerade av Statens fastighetsverk i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Efter det har diverse anpassningar och teknikprojekt genomförts med Brandkonsulten som brandsakkunnig.

Att få möjlighet att vara delaktig i bevarande av svenska kulturminnen och ge förutsättningarna för ett väl fungerande brandskyddsarbete är en uppgift som ger en extra dimension till brandkonsultyrket.

Vill ni veta mer om vårt arbete med brandskyddet inom Linköpings slott, kontakta Olle Torbjörnsson.Foto: Micael Edlund, SFV