Certifiering ISO 9001 och ISO 14001

03 sep 2021

Brandkonsulten AB har sedan 2011 en certifiering för brandkonsultföretag enligt SBF 2003:1 i högsta klassen, K-nivå.

Vi är stolta över att meddela att vårt kvalitetsledningssystem nu även är certifierat enligt ISO 9001 och att vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.

”Certifieringarna hjälper oss att fortsätta arbeta på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt där vi alltid har våra kunder i fokus” säger VD Daniel Fridström.