30 år av engagemang

Tillsammans med LEJE Fastigheter har vi tagit fram många smarta brandskyddslösningar anpassade efter byggnadernas funktion och form.

Tack LEJE Fastigheter för ert förtroende och för gott samarbete.

Ett hållbart samarbete

Se filmen om hur vi på Brandkonsulten AB tillsammans med Novi Real Estate utvecklat ett arbetssätt som ger synergieffekter och ett hållbart brandskydd över tid.

BST-koncernen förvärvar Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB ingår från och med den 1 mars 2021 som en del av BST-koncernen, vars huvudägare är IK Investment Partners. Brandkonsulten AB kommer att drivas vidare som ett oberoende och självständigt bolag inom BST. Tidigare ägare och företagets grundare Kjell Fallqvist fortsätter sina engagemang i företaget och i olika roller som seniora konsulter och i bolagets ledning.

BST är en marknadsledande koncern i Sverige inom sprinkler och brandskyddssystem. Med BST och IK Investment Partners som huvudägare får Brandkonsulten AB de bästa förutsättningarna att fortsätta sin fina utveckling och vara det självklara valet för medarbetare och kunder.

”BST och Brandkonsulten AB har tillsammans ett stort engagemang med fokus på kunden. I
30 år har Brandkonsulten AB:s framgångsfaktorer varit glädje, kunskap, kvalitet och engagemang. Med energi och kraft från BST lägger vi nu grunden för ytterligare 30 år av smarta och hållbara lösningar anpassade efter byggnadens behov, funktion och form.”
Daniel Fridström, VD på Brandkonsulten AB.

För mer information, kontakta:
Daniel Fridström, VD, Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB
Peter Bühler, VD, BST-gruppen

– 2019 & 2020 –

Sist men inte minst avslutas vår tidsresa med två händelserika år i närtid. 2020 har minst sagt varit ett speciellt år som inneburit höga krav på anpassning och flexibilitet. En inställning som vi är stolta över att ha naturligt i företaget.

Brandkonsulten AB ställer inte in, vi ställer om.

30 år av utveckling

“Det som i första hand får mig att trivas här på Brandkonsulten är naturligtvis mina fantastiska kollegor”. Hör Erik Sävmark berätta om vad som får honom att trivas och vilka möjligheter det finns att utvecklas på Brandkonsulten AB.

Hur påverkar nya föreskrifter i AFS ditt projekt avseende brandskyddet?

AFS 2020:1 trädde i kraft 1 januari 2021 som reglerar utformningen av arbetsplatser. Föreskrifterna tar bl a upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, belysning och dagsljus, personalutrymmen och utrymning. Nu förtydligas reglerna och kraven som berör tillgänglighet, vilket i sin tur också påverkar brandkraven.

Enligt nya AFS 2020:1 ska arbetsplatsen vara tillgänglig för alla redan från början. Kraven är kopplade till den förändring som sker i utrymningsavsnittet för de nya reglerna, vilket
bl a innebär:

Vid projektering för ny- och ombyggnad är kravet att det ska finnas en eller flera tillfälliga utrymningsplatser om inte utrymningsvägarna är tillgängliga hela vägen till säker plats, samt att utrymningsplatserna ska vara försedda med tvåvägskommunikation.

Ingen övergångsperiod finns, utan all projektering som sker efter den 1 januari 2021 ska följa de nya reglerna. Brandkonsulten AB för tillsammans med Sveriges Brandkonsultförening, BRA, en dialog med Arbetsmiljöverket om detta. Har du frågor kring vad som gäller i ditt projekt i samband med införandet av de nya reglerna? Vi på Brandkonsulten AB hjälper er att tolka och utforma lösningar för ert specifika projekt. Kontakta oss gärna.

Electrolux bygger ett nytt kvarter mitt i Stadshagen

Electrolux påbörjar utvecklingen av ett nytt blandat kvarter med miljö och hållbarhet i fokus där allt väsentligt ska gå att nå på en 15 minuters promenad. Utöver huvudkontoret planeras 100 nya lägenheter, ett nytt torg, café, butiker, gröna gårdar på taken, en ny restaurang med miljöfokus och en träningsanläggning med pool som delas mellan de som bor och arbetar i kvarteret.

Electrolux bygger ett smartare huvudkontor, huvudsakligen i trä. Med rätt brandtekniska lösningar erhålls högsta möjliga brandsäkerhet utan att behöva kompromissa på form och funktion. Brandkonsulten AB vill tacka Electrolux för förtroendet att medverka i detta spännande projekt.

30 år av kvalitet

Det finns faktorer som vi brinner lite extra för och som har tagit oss dit vi är idag. Glädje, kvalitet, kunskap och engagemang. Tillsammans skapar de det vi kallar för Brandkonsulten AB.

Välkommen Oliver Walsh

Året börjar med en förstärkning till Stockholmskontoret.

Varför har du valt Brandkonsulten AB?
Det finns två saker som får mig att både trivas och prestera optimalt. Det ena är gemenskap, trygghet och glädje på arbetsplatsen. Det andra är en organisation som är dynamisk, kunddriven och ödmjuk för förbättring. Dessa två principer går hand i hand med den vision och värderingar som Brandkonsulten AB arbetar efter. Redan mina första veckor har jag fått uppleva hur detta efterlevs i praktiken; kunden är i fokus, telefonen går före mailen, det är alltid nära till skrattet och principen att ”för att göra ett bra jobb så måste man må bra” genomsyrar allt.

Vad tror du branschen har för utmaningar?
Som brandkonsult har vi ett ansvar för människors trygghet och säkerhet. Detta ställer krav på att vi designar långsiktiga lösningar som fungerar i praktiken och inte bara på pappret. Vi står även för utmaningar när det gäller hållbarhet, digitalisering och en mer dynamisk byggnadsanvändning. Jag tror därmed att vi behöver föra en aktiv dialog med våra beställare för att kunna ge projektet det där lilla extra. I slutändan är det vi som tillsammans med våra kunder hjälper till att skapa ett säkert samhälle.

Engagemang och uthållighet

Trots ett utmanande år har vi på Brandkonsulten AB bibehållit vårt höga engagemang vilket också gjort att vi lyckats ta oss genom 2020 på ett mycket bra sätt. För att fortsätta hålla i detta och ge en extra boost inför 2021 bjöd vi in Ami Hemviken till ett digitalt event. Genom bl a forskning inom kommunikation, arbetsglädje och självledarskap inspirerade Ami till att hitta glädje och uthållighet i arbetet. Ami har vunnit pris som årets talare och trots att föreläsningen genomfördes digitalt spred Ami energi och inspiration till att fortsätta vara det engagerade företag vi är idag.