Brandkonsulten AB serverar brandskydd under byggtid till frukost

31 maj 2024

I ett försommarsoligt och skyfallsångande Göteborg bjöd lokalkontoret in till ett seminarium om det högaktuella ämnet brandskydd under byggtid. Seminariet inleddes med en kort sammanfattning av de lagar och föreskrifter som ligger till grund för kravställning och bedömningar. Utifrån inträffade bränder berättade Ingvar och AnnaCarin om vilka vanliga risker som brukar behöva hanteras under byggtid. Riskgenomgången följdes upp med handgripliga tips på praktiska och ofta relativt enkla lösningar, med många exempel från verkligheten. Ingvar berättade även om några av de bränder han har ryckt ut till under sin tid som insatsledare på räddningstjänsten, vilket gav ytterligare förståelse för vikten av att arbeta proaktivt med brandskydd under byggtid.

Tack vare frågor och egna berättelser från deltagarna avslutades seminariet med en bra dialog om hur vi tillsammans kan hitta genomtänkta lösningar för att skapa ett bra brandskydd på vägen fram till färdig byggnad. Det är precis så vi på Brandkonsulten AB vill jobba med brandskydd under byggtid- i dialog med beställare, projektledare och entreprenörer.

AnnaCarin och Ingvar har tillsammans ca 50 års erfarenhet av att arbeta som brandkonsult. Vill ni veta mer om seminariet eller ämnet brandskydd under byggtid? Kontakta AnnaCarin.