Anno 1887!

14 dec 2023


Brandkonsulten AB arbetar på uppdrag av LE Hellstedt AB med renovering av fastighet Kurland 13 på Tegnergatan i Stockholm.

Byggnaden har en grön klassificering enligt Stadsmuseets klassificering vilket innebär att fastigheten betraktas som särskilt värdefull med hänsyn till historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Utmaningar har varit att presentera och genomföra lösningar som tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena utan att göra avkall på de brandtekniska kraven. Detta är utmaningar som vi på Brandkonsulten AB gillar!

Vill ni veta mer om projektet kontakta Folke Andersson.