Vadstena klosterområde

19 jun 2019

Vadstena kloster och klosterområdet är starkt förknippade med Sveriges historia. De äldsta byggnaderna har anor från 1200-talet. Hela området ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). Byggnaderna på området nyttjas idag för bland annat museum, hotell, restaurang, skola och teater.

Vårt arbete har innefattat inventering av byggnadernas brandskydd och till följd av denna en beskrivning av brandskyddet tillsammans med åtgärdsförslag. Särskilt utmanande har varit att ta hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värde.