Slakthuset, hus 49

16 mar 2023

Atrium Ljungberg genomför fram till 2025 en varsam renovering av hus 49 – Stora Marknadshallen inom Slakthusområdet.

Med välvda tak, dubbel takhöjd och häftiga glaspartier kommer kontorslokaler utöver det vanliga att tillskapas. Renoveringen innebär brandtekniskt ett stort lyft med installation av både sprinkler och brand- och utrymningslarm som en grund i det byggnadstekniska brandskyddet.