Skären 6

19 jan 2023


Brandkonsulten AB och Novier har ett långtgående samarbete i arbetet med att säkerställa att det alltid finns uppdaterade handlingar över fastighetens brandskydd. Detta arbete skapar förutsättningar för ett hållbart brandskydd över tid vilket gynnar bland annat ett välfungerande systematiskt brandskyddsarbete och ger de rätta förutsättningarna vid ändringar inom fastigheterna och i dialog med hyresgäster och myndigheter.

Ett av sätten att involvera hyresgästerna i dialogen har varit att erbjuda information om brandskyddets uppbyggnad och om gränsdragning mellan fastighetsägare och hyresgäst samt att genomföra gemensamma utrymningsövningar.

En av fastigheterna som berörts av arbetet är Skären 6, den vackra byggnaden i hörnet av Smålandsgatan och Biblioteksgatan.