Scandinavian XPO

19 jun 2019

Scandinavian XPO, några minuter från Arlanda flygplats, är Sveriges nya internationella mötes- och eventanläggning med kapacitet för över 5 000 personer. Inom anlägg­ningen finns eventhallar, konferenslokaler, restauranger och hotell.

Projektet omfattar cirka 45 000 m2 om- och tillbyggnad, cirka 15 000 m2 garageytor och ytterligare cirka 20 000 m2 utvändiga ytor och angränsande vägarbeten. När projektet är klart kommer lokalerna att rymma över 10 000 m2 eventhallar, 3 500 m2 konferenslokaler, 2 500 m2 entréytor, 3 000 m2 restaurangkök och serveringsytor, 20 000 m2 hotell, 5500 m2 teknikrum och närmare 1 000 parkeringsplatser.

Eftersom projektet genomförs med sittande hyresgäster i fastighetens södra del och med befintligt hotell i drift, ställs stora krav på brandskydd under byggtid, genomtänkt etappindelning och plan för etappvis inflyttning.