Farsta centrum och Kista Galleria

14 apr 2019

I moderna affärsgallerior är restauranger och food courts en viktig del av verksamheten, och i köken används inte sällan gasol för tillagningen av maten. I Farsta centrum och Kista Galleria har vi hjälpt byggherren med att ta fram lösningar som gör att stora mängder gasol kan hanteras på ett sätt som uppfyller de krav som ställs vid hantering av brandfarlig vara.

Stora mängder brandfarlig gas i kombination med höga personantal ställer speciella krav på utförande av brandskyddet. Brandkonsulten AB har medverkat vid utformningen av de tekniska skyddssystemen och stöttat respektive anläggningsägare vid ansökan av de tillstånd som krävs för hanteringen.