Kv Golvläggaren och Kv Syllen – flerbostadshus

19 jun 2019

Kvarteren Golvläggaren och Syllen tillhör ett stort nybyggt bostadsområde i Årstadal, Stockholm. Projektet omfattar cirka 20 huskroppar, de högsta utförda med 10 våningar. Förutom hyresrätter och studentlägenheter ryms även garage och förskolor.

Projektet har genomförts i etapper där vi gjort slutkontroller och upprättat slutintyg inför inflyttningens olika skeden. Eftersom projektet genomfördes i en välfungerande projektorganisation kunde projekteringstiden förkortas avsevärt.