Kontorshuset Molekylen, Hagastaden

19 jun 2019

På gränsen mellan Stockholm och Solna är kontorshuset Molekylen Hagastadens nya ansikte utåt. Byggnaden består av 7 våningsplan ovan mark samt två källarplan som till största delen inrymmer garage. Förutom kontor och garage kommer även en restaurang med plats för 300 personer att finnas i byggnaden.

Placeringen, i direkt anslutning till Essingeleden och Solnavägen, ställer krav på riskreducerande åtgärder och hänsyn till riskbilden vid utformning av utrymningsvägarna.

Utformningen av brandskyddet verifieras i första hand med analytisk dimensionering.