Knäppingsborg, Norrköping

19 jun 2019

Knäppingsborg är ett industrikvarter som från 1750-talet och framåt rymt både snustillverkning och en kvarnrörelse. Kvarteret ligger inom det kulturskyddade området som kallas för Industrilandskapet.

Byggnaderna inom Knäppingsborg anpassas kontinuerligt för affärs-, kontors- och restaurangverksamhet samtidigt som dess kulturvärde bevaras, vilket till delar kan vara väldigt utmanande, exempelvis vad gäller brandcellsindelning, dimensionering av utrymningsvägar och utformning av ytskikt.