Kajen, Liljeholmen

19 jun 2019

Brandkonsulten AB har varit med från idéskiss till inflytt i några av Stockholms nya landmärken; höghusen vid Liljeholmskajen. Två byggnader är färdiga, en håller på att byggas och ytterligare en byggnad står i startgroparna.

Husen är 24-26 våningar höga och inrymmer i huvudsak bostäder. Våningsantalet gör att brandskyddet dimensioneras och verifieras analytiskt genom Br0-analys. Vi har varit engagerade som brandsakkunnig i projektets samtliga skeden, från förstudie till kontroll och provning av de brandtekniska systemen.