J-Huset, Uppsala

19 jun 2019

J-Huset i Uppsala är en ny sjukvårdsbyggnad i 7 våningar med operationssalar, mottagningar och vårdavdelningar. Byggnaden är sammanlänkad med andra sjukhusbyggnader på området genom kulvertar och förbindelsegångar.

Under uppförandet hade brandskyddet stort fokus, med löpande kontroller på plats under i stort sett hela byggtiden. Projektet har genomsyrats av att skapa goda förutsättningar för att bedriva vård och anpassa brandskyddslösningarna efter detta.