Elite Hotel Carolina Tower

19 jun 2019

I den nya stadsdelen Hagastaden, på gränsen mellan Solna och Stockholm, ligger nybyggda Hotell Hagaplan. De 6 första våningsplanen av totalt 17 inrymmer kontor, övriga våningsplan inrymmer hotell med totalt 222 rum. I entréplanet ligger restaurang och kök, högst upp finns gym, konferenslokaler och bar.

I projektet återfinns det mesta av det brandskydd som kännetecknar höga byggnader, till exempel Tr1-trapphus med övertryckssatta slussar samt räddningshissar. Brandskyddet är dimensionerat analytiskt, med verifieringar för ventilationsbrandskydd, för tekniska byten med hänsyn till sprinkler och för de delar av brandskyddslösningen som är utförd på annat sätt än det som anges i de allmänna råden i BBR (Boverkets byggregler).

Under mark förbinds byggnaden med Nya Karolinska Solna via garage. En utmaning i projektet har varit att upprätthålla den brandtekniska avskiljningen mellan byggnaderna under byggtid, eftersom dessa färdigställts vid olika tidpunkter.