Högalidskyrkan

22 jun 2023

Den 10 juni 1923 invigdes Högalidskyrkan, en av den svenska nationalromantikens viktigaste kyrkobyggnader. 2017 påbörjades projektering för renovering, upprustning och utbyte av tekniska system. En viktig del i projektet har varit tillgänglighetsanpassning med en ny hiss som förbinder entréplanets övre vapenhus och källarplanets nedre vapenhus med nya RWC. I källarplanet har nya administrativa lokaler tillskapats och ungdoms- och samlingslokalerna har byggts om.

På dagen 100 år efter invigningen, den 10 juni 2023, stod Högalidskyrkan äntligen klar för återinvigning med den restaurerade kyrksalen, den förbättrade tillgängligheten, de fräscha församlingslokalerna i källarplanet och tornen som är återställda till sin forna glans.

Brandkonsulten AB har medverkat i projektet från programhandling till återinvigning. Vår roll har varit att hitta enkla och robusta brandtekniska lösningar bland annat i samråd med antikvariskt sakkunnig.

Foto: Susanne Svidén