Herrestaskolan Barkaby, Järfälla

19 jun 2019

Herrestaskolan i Barkabystaden är Sveriges första massivträskola och innehåller förskola och skola för klass F-6 för totalt 450 elever. Hela huset har uppförts med stomme, bjälklag och innerväggar av trä. Skolan har också en solcellsanläggning som gör den näst intill koldioxidneutral och självförsörjande på el.

Massivträkonstruktionen ställde speciella krav på den brandtekniska utformningen, där en sprinklerinstallation och ett omfattande brand- och utrymningslarm gav möjlighet att verifiera exponerade träytor. Under produktionen av byggnaden bedrevs ett ambitiöst arbete för att minimera risken för uppkomst av brand. Herrestaskolan var ett av de projekt som representerade Sverige på Sustainable Building Conference i Barcelona 2014.