Dramaten

19 jun 2019

Foto: Lars Johan Tengnér, Mod arkitekter.
Dramaten vid Nybrokajen i Stockholm är en av svensk teaterkulturs äldsta och mest kända institutioner. Byggnaden invigdes 1908 och idag ges cirka 1000 föreställningar varje år på de sex scenerna. Under de senaste 20 åren har Brandkonsulten AB haft flera olika uppdrag i huset, nu senast med de arbeten som innebär att teatern är stängd fram till december 2019. Under stängningstiden sker ett stort stambyte och parallellt löper en renovering av tågvinden.

Inledningsvis gjordes en stor inventering med åtgärdsprogram (SBA) och därefter har vi fått medverka i både små och stora projekt. Utmaningen har varit att säkerställa brandcellsindelning och brandtekniska installationer som till exempel brand/utrymningslarm och nödbelysning, i en byggnad med höga krav på bevarande.