Centralstationen och Cityterminalen

19 jun 2019

Centralstationen och Cityterminalen i Stockholm är en av Sveriges mest trafikerade knutpunkter, med hundratusentals besökare varje år. Under de senaste årens stora ombyggnads- och renoveringsarbeten har Brandkonsulten AB medverkat som rådgivare.

Projektet har ställt stora krav på att implementera utrymningsstrategier anpassade för höga personantal i komplexa kommunikationsstrukturer där störningar får stora konsekvenser. Ombyggnationerna har skett under full drift, vilket ställt stora krav på genomförandeplanering och på kontinuerlig uppföljning och kontroll av brandtekniska system.